Välkommen till skolstaden Strängnäs!

 

Att försöka återupprätta Strängnäs tidigare roll som en ledande skolkommun i Sverige, det är målet för Bildningsakademin. Projektet är en gemensam kraftansträngning från oss som är huvudmän för de kommunalt ägda skolorna respektive samtliga friskolor i Strängnäs (FRISK). Till grund för arbetet ligger en avsiktsförklaring, som är gemensam för båda huvudmännen.
Skolstaden Strängnäs
Syftet med samarbetet är att ta fram metoder och modeller för att öka elevernas studieresultat, förstärka kompetensen i lärarkåren, förbättra skolornas ledningsfunktion och resurseffektivitet och sist, men inte minst, att skapa ett effektivt och transparent finansieringssystem för skolverksamheten.
Skolstaden Strängnäs
För detta ändamål har vi som huvudmän för samtliga skolor i Strängnäs enats om inleda ett reformarbete inom fyra områden, tillsammans med experter från akademi och intresseorganisationer. Dessa områden är lärare/pedagogik, elever/studiemiljö, skolledning/strategi samt ekonomi/samverkan.
Skolstaden Strängnäs
Projektet går under namnet Bildningsakademin i Strängnäs (BAS) och styrs av en styrgrupp samt en operativ projektledning som samordnar arbetet.
Skolstaden Strängnäs
Som huvudmän och ägare till projektet står Strängnäs kommun och FRISK (Friskolorna i Strängnäs).

Lärare/pedagogik

  • Rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan för bra undervisning Gruppen Lärare/pedagogik har i uppgift att ta fram förslag till Läs mer här >

Elever/studiemiljö

  • Elevsammansättning och studiestöd för bra studieresultat Gruppen Elever/studiemiljö har i uppgift att se över åtgärder för studiemotivation och bra Läs mer här >

Skolledning/strategi

  • Strategier, styrning och samarbete för hög resurseffektivitet Uppgiften för denna grupp är att ta fram ett underlag för den framtida övergripande skolstrukturen i Läs mer här >

Ekonomi/samverkan

  • En transparent och allmänt accepterad resursfördelning Uppgiften för denna grupp är att komma med ett förslag till ett transparent system för resursallokering mellan skolhuvudmännen som accepteras av alla skolhuvudmän i Läs mer här >

Målsättning …