Minnesanteckningar från möte med BAS SG 2021-11-16

Detta innehåll skyddas av lösenord. Skriv in lösenordet för att få tillgång till innehållet.