Lärarfortbildning

Rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan för bra undervisning

Uppgiften för denna grupp är att ta fram förslag till gemensamma satsningar för att säkra lärarförsörjning, lärarutbildning och lärarfortbildning i Strängnäs kommun. Kommittén skall också ta fram en modell för utveckling av gemensamma ämnesråd för att säkra en kontinuerlig uppdatering av ämneskunskap och likvärdighet mellan skolorna vad gäller betygsättning.

  • Hur kan skolorna i Strängnäs gemensamt verka för att säkra lärarförsörjningen, t.ex. genom att rekrytera nya lärare, öka andelen behöriga lärare och bedriva lokal akademisk lärarutbildning med stöd av universitet och högskolor?
  • Hur ska de olika gemensamma kompetensutvecklingsprogram som nu drivs (LÄS, KPU och HUS) vidareutvecklas?
  • Hur ska den gemensamma lärarutbildningen och lärarfortbildning i Strängnäs utformas i framtiden?
  • Vilken form skall ämnessamverkan mellan skolorna ha?Några konkreta frågor kan vara:
 1. Några av de områden som speciellt skulle kunna belysas är:

  • Metoder för att snabbt och gemensamt öka andelen behöriga lärare i Strängnäs
  • Åtgärder för att till verksamma och blivande lärare marknadsföra Strängnäs som en skolkommun, väl värd att arbeta och vidareutveckla sig i. (Informationsmaterial, gemensamma presentationer, aktivitet mot fackliga företrädare etc.)
  • Förslag om olika former av lärarutbildning i Strängnäs och förslag till samarbetspartners och upptagningsområde (KPU-s i framtiden, HUS, LÄS etc.)
  • Utveckling av gemensamma ämnesråd som stöd för lärarprofessionen inom olika ämnesområden.
  • Metoder för att utveckla och kalibrera ett system för betygssättning på olika nivåer och ämnesområden.

  Några konkreta förslag som måste tas fram av denna kommitté till det första avrapporteringsmötet är:

  • Förslag om, hur och för vilka ett eventuellt LÄS III-program 2020-2021 skall genomföras och finansieras
  • Förslag om och hur ett eventuellt KPU:s II-program 2020-2021 skall genomföras och finansieras
  • Förslag om, hur och för vilka ett eventuellt HUS II-program 2020-2021 skall genomföras och finansieras

Arbetsgrupp

 • Ordförande: Håkan Plith (hakan.plith@mail.se)
 • Vice ordförande: Tommy Olsson (tommy.olsson@strangnas.se)
 • Vetenskaplig rådgivare:
 • LÄS-lärare: Linda Nävertun Mariefreds skola (linda.navertun@strangnas.se)
 • LÄS-lärare: Johan Sandell Europaskolan (johan.sandell@europaskolan.se)
 • LÄS-lärare: Jenny Bergman Europaskolan (jenny.bergman@europaskolan.se)
 • LÄS-lärare: Gunnar Elworth Europaskolan (gunnar.elworth@europaskolan.se)
 • Medlem: Martina Gustavsson Europaskolan (martina.gustavsson@europaskolan.se)
 • Medlem: Anna Zachrisson (anna.zachrisson@gmail.com)
 • Medlem: Sara Svensson (sara.svensson@strangnas.se)

Förslag till fokusområden

BAS-fokusområden – lärare (Pdf-format)

BAS-fokusområden – lärare (Ppt-format)

BAS-fokusområden-lärare-kort (Pdf till mötet 2020-04-07)

BAS-fokusområden-lärare-kort (Ppt till mötet 2020-04-07)

Nästan var tredje lärare i grundskolan obehörig

Till lärargruppens protokoll