Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Styrgruppsmöte

2020-02-04 kl. 17:00 - 19:00

Kallelse till  möte med styrgruppen för BildningsAkademien i Strängnäs (BAS) 2020-02-04

Inriktning:     Förslag till BAS övergripande organisation, avrapportering från de fyra kommittéerna, planering av huvudmannamötet i Gripsholm den 27/2, samt planering av det fortsatta förloppet.

Kallade:        Medlemmar i styrgruppen:  Lars Ekström, Tony Lööw, Per Malmquist, Tommy Olsson, Elisabet Nihlfors, Johan Larsson, Ulf Jonströmer, Thomas Axelsson, Håkan Plith, Pete Jedar, PO Berg, Eva-Lotta Mannerfelt

Bilagor:

Bilaga 1. Protokoll från Styrgruppsmöte den 14/1

Bilaga 2. BAS övergripande organisation

Bilaga 3. BAS – körschema

Bilaga 4. Uppdrag till kommiteerna

Agenda för mötet:  

 1. Presentation av nya medlemmar i styrgruppen
 2. Förslag till kompletteringar och ändringar av dagens agenda.
 3. Genomgång av protokoll från styrgruppsmötet den 14/1 (bilaga 1). Notera att flera av förslagen som redovisades i protokollet har reviderats under resans gång efter kontakt med de huvudmän och styrgruppsmedlemmar. Reviderade förslag finns redovisade i bilagorna.
 4. Presentation av, diskussion kring och beslut om BAS övergripande organisation (bilaga 2).
 5. Diskussion kring och beslut om körschemat för projektet (bilaga 3)
 6. Avrapportering från ordförande resp. v. Ordförande i de fyra kommittéerna vad gäller:
  1. Vidtalade och planerade medlemmar i resp. kommitté.
  2. Kommitténs prioritering av uppgifter / eller förslag till andra uppgifter (Bilaga 4)
  3. Tids och aktivitetsplan för Kommitténs arbete, inkl. tankar om den första avrapporteringen till huvudmännen den 27/2
  4. – Övriga synpunkter på BAS förloppet.
 7. Avrapportering om finansiering av BAS fram till den 1/7.
 8. Uppläggning av och uppgifter inför huvudmannamötet på Gripsholmsskolan den 27/2. Detta gäller bland annat: vilka som skall bjudas in (förutom deltagarna från det första huvudmannamötet i december), förslag till agenda på mötet, roller på mötet (ordförande resp. föredragande) etc.
 9. Spikning av datum för möten med huvudmän och styrgrupp fram till sommaren. (ett förslag läggs för diskussion på mötet).
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas.

Detaljer

Datum:
2020-02-04
Tid:
17:00 - 19:00

Plats

Kommunhuset Strängnäs

Arrangör

PO Berg
Telefon:
‭+46 73-380 38 04‬
E-post:
pob@sbs.su.se
View Arrangör Website