Föreläsare

CamillaBardelProfessor
Per OlofBergProfessor
UlfDanielssonProfessor
PeterGärdenforsProfessor
MagnusHenreksonProfessor
JanHylénFilosofie doktor
FredrikJeppssonDocent
JonasJonsonBiskop
AndersJönssonProfessor
AlliKlappDocent
TorkelKlingbergProfessor
PerKornhallUndervisningsråd
IngerLindbergProfessor
JohanLithnerProfessor
ChristianLundahlProfessor
JanLöwstedtProfessor
ElisabetNihlforsProfessor
MatzNilssonFörbundsordförande
KennethNordgrenProfessor
ThomasNygrenUniversitetslektor
AdamPalmquistDoktorand
HåkanPlithProjektledare (kursledare)
KerstinSahlinProfessor
MarcusSamuelssonProfessor
StaffanSelanderProfessor
GujeSevónProfessor
SverkerSörlinProfessor
LarsTrägårdhProfessor
JonasVlachosProfessor

Modul 1

Elisabet Nihlfors
Professor, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala Universitet

Magnus Henrekson
Professor, Handelshögskolan i Stockholm och vd för IFN

Peter Gärdenfors
Professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Torkel Klingberg
Professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet 

Matz Nilsson
Ordförande för Skolledarna Sverige

Modul 2

Jonas Jonson
Docent i missionsvetenskap, Uppsala universitet och biskop emeritus, Strängnäs

Camilla Bardel
Professor i moderna språk, Stockholms universitet

Kerstin Sahlin
Professor i företagsekonomi, Uppsala universitet och sekreterare i Vetenskapsrådet 

Ulf Danielsson
Professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet

Guje Sevón
Professor emerita i ekonomisk psykologi, Handelshögskolan i Stockholm

Thomas Nygren
Docent i historia, Uppsala universitet

Modul 3

Inger Lindberg
Professor emerita i tvåspråkighet, Stockholms universitet

Fredrik Jeppsson
Docent i naturvetenskapernas didaktik, Linköpings universitet

Johan Lithner
Professor i matematikdidaktik, Umeå universitet 

Kenneth Nordgren
Professor i samhällsvetenskapens didaktik, Karlstads universitet

Modul 4

Per Kornhall
PhD, f.d. Skolråd, medlem av Vetenskapsakademien

Jan Hylén
PhD.  Utredare och analytiker inom utbildningsområdet. Bakgrund från Skolverket och Utbildningsdepartementet samt från EU, OECD och UNESCO. 

Sverker Sörlin
Professor i idéhistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Adam Palmquist
Verksamhetsutvecklare, Magelungen Utveckling AB

Håkan Plith
F.d. projektledare för Skola och Lärarutbildning på Studentlitteratur

Modul 5

Per Olof Berg
Professor emeritus i strategisk marknadskommunikation, SBS, Stockholms universitet

Marcus Samuelsson
Professor i pedagogik, Högskolan Väst

Jan Löwstedt
Professor i organisationsteori, SBS, Stockholms universitet

Lars Trägårdh
Professor i historia, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Staffan Selander
Professor emeritus i pedagogik, Stockholms universitet

Modul 6

Jonas Vlachos
Professor vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Alli Klapp
Docent, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Anders Jönsson
Professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan i Kristianstad

Christian Lundahl
Professor i pedagogik, Örebro universitet