Integritetspolicy

Information om hur Bildningsakademin i Strängnäs behandlar personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Bildningsakademin i Strängnäs kommer att behandlas på ett sätt som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, och den nationella dataskyddslagen (SFS 2018:218). Bildningsakademin i Strängnäs är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Uppgifterna samlas in i syfte att kunna upprätthålla kontakt med dig som deltar i samarbetet Bildningsakademin i Strängnäs. Det rör sig om namn, e-postadress till ditt arbete, arbetstelefonnummer, vilken skola/organisation du arbetar på/inom samt din titel. Uppgifterna kommer att bevaras så länge du är med i samarbetet.

Du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du anser att Bildningsakademin i Strängnäs har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ett klagomål.