Lärare/pedagogik

Rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan för bra undervisning

Gruppen Lärare/pedagogik har i uppgift att ta fram förslag till gemensamma satsningar för att säkra lärarförsörjning, lärarutbildning och lärarfortbildning i Strängnäs kommun. Kommittén ska också ta fram en modell för utveckling av gemensamma ämnesråd. Syftet med dem är att säkra en kontinuerlig uppdatering av ämneskunskap och likvärdighet mellan skolorna, vad gäller betygsättning.

Några konkreta frågor kan vara:

 • Hur kan skolorna i Strängnäs gemensamt verka för att säkra lärarförsörjningen, till exempel genom att rekrytera nya lärare, öka andelen behöriga lärare och bedriva lokal akademisk lärarutbildning med stöd av universitet och högskolor?
 • Hur ska de olika gemensamma kompetensutvecklingsprogram som nu drivs (LÄS, KPU-s och HUS) vidareutvecklas?
 • Hur ska den gemensamma lärarutbildningen och lärarfortbildningen i Strängnäs utformas i framtiden?
 • Vilken form ska ämnessamverkan mellan skolorna ha?

Några av de områden som speciellt skulle kunna belysas:

 • Metoder för att snabbt och gemensamt öka andelen behöriga lärare i Strängnäs.
 • Åtgärder för att till verksamma och blivande lärare marknadsföra Strängnäs som en skolkommun, väl värd att arbeta och vidareutveckla sig i. (Informationsmaterial, gemensamma presentationer, aktivitet mot fackliga företrädare etc.)
 • Förslag om olika former av lärarutbildning i Strängnäs samt förslag till samarbetspartner och upptagningsområde (KPU-s i framtiden, HUS, LÄS etc.).
 • Utveckling av gemensamma ämnesråd som stöd för lärarprofessionen inom olika ämnesområden.
 • Metoder för att utveckla och kalibrera ett system för betygssättning på olika nivåer och ämnesområden.

Några konkreta förslag som måste tas fram av denna kommitté till det första avrapporteringsmötet:

 • Förslag om, hur och för vilka ett eventuellt LÄS III-program 2020–2021 ska genomföras och finansieras.
 • Förslag om och hur ett eventuellt KPU:s II-program 2020–2021 ska genomföras och finansieras.
 • Förslag om, hur och för vilka ett eventuellt HUS II-program 2020–2021 ska genomföras och finansieras.