Medlemmar i ämnesrådet i matematik

Styrgrupp

Thomas Axelsson, Europaskolan Strängnäs, kontaktperson till RRS och BAS

  • Mattias Andersson, Europaskolan Strängnäs, sammankallande
  • Linda Nävertun, Mariefredsskolan
  • Ted Ankarberg, Europaskolan Strängnäs
  • Elin Nordlander, Stallarholmsskolan