Språkutveckling

Under senare tid har barnens språkutveckling kommit i fokus. Det har visat sig i många olika ämnen dels vad språket betyder för goda studieresultat, dels att språkutvecklingen är ett eftersatt område inom skolans verksamhet. För att förbättra elevernas språkutveckling har därför Strängnäs kommun och FRISK gemensamt valt att satsa på screeningprogrammet Lexplore >

Läsutveckling för alla elever
Det handlar om att få syn på läsningen. Att se elevernas autentiska läsning från avkodning till språkförståelse. Det handlar om att få en objektiv översikt över elevernas läsning för att, i tid, kunna sätta in rätt stöd och stimulans för att främja läsningen. Det handlar om läsutveckling för alla elever.
(Citat från Lexplores webbplats.)