LÄS-programmet

Kompetensutveckling

LÄS-programmet är ett fortbildningsprogram för lärare i Strängnäs. Syftet med programmet är tvåfaldigt och innebär att göra Strängnäs till en skolstad, inom ramen för det övergripande målet. Dels handlar det om att stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, dels att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.

LÄS-programmet var det första steget i en process där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs kommun som en skolstad i 4-Mälarstadsområdet genom en utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, både ämnesmässigt (vertikal samverkan) och mellan skolor oavsett huvudman (horisontell samverkan).

Långsiktigt syftar programmet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå, med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.

Beskrivning

Fortbildningen administrerades initialt av Stiftelsen Europaskolan och Strängnäs kommun och var öppen för deltagande lärare från alla kommunens skolor, både friskolor och kommunala skolor. I dag drivs utbildningen av Bildningsakademin i Strängnäs, det samarbetsorgan som är gemensamt för samtliga skolor i Strängnäs.

Fortbildningen vilar på fyra grundelement:

  • Kopplingen mellan den neurovetenskapliga och den pedagogiska forskningen om lärandet.
  • Stärka lärarnas förmåga att innehållsmässigt strukturera och disponera sina kurser och lektioner.
  • Ge läraren en ökad kompetens i att leda och organisera arbetet i klassrummet (”Classroom Management”).
  • Utveckla lärarnas förmåga att utvärdera elevernas olika förutsättningar och sina egna prestationer (”Assessment”).

Fortbildningen bygger på praktisk tillämpning av aktuell praktiknära forskning och evidensbaserade erfarenheter. Den består av föreläsningar och litteratur som kan tillämpas i lärarens egen undervisning. I fortbildningen ingår också att deltagarna ska dokumentera arbetet i en blogg som bedöms av kursledarna.

Fyra ämnesområden

Deltagarna LÄS-programmet representerar fyra olika ämnesområden och samarbetar ämnesvis genom hela kursen över skolgränserna. De fyra områdena är följande:

  • Matematik
  • Samhällsvetenskap
  • Naturvetenskap
  • Språk

Kvalificerade föreläsare

För att hålla en mycket hög kvalitet på undervisningen anlitas en lång rad mycket kvalificerade föreläsare, varav 20 professorer från 14 universitet och högskolor.
Här finns en lista över alla föreläsare som hittills medverkat i LÄS-programmet>

Professor Ulf Danielsson

Projekttid

LÄS-programmets kurs bedrivs under sex tvådagarsmoduler, fördelade på en modul i månaden med uppehåll för jul- och påskmånaderna.

Utvärdering av LÄS-programmet

Restaurering av Skolstaden Strängnäs
Ett lokalt initiativ för att höja lärares ämneskompetens och stärka samverkan över skolgränser
Docent Ida Lidegran
Forskningsgruppen för utbildnings- och kulturssociologi (SEC), Uppsala universitet