Pedagogiskt råd

Examensarbete av samhällsvetargruppen i LÄS II

Pedagogiskt råd

Kompetensutvecklingsplan

Ett pedagogiskt råd på kommunnivå bör instiftas för att planera och strukturera kommande kompetensutvecklingsplan och samarbete över skolorna. I detta råd bör en speciellt pedagogiskt intresserad lärare från varje skola väljas ut för att tillsammans med övriga representanter planera och styra arbetet med läsårets kompetensutvecklingsplan. För många lärare upplevs bristen på utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom läraryrket som besvärande. Att delta i kommunens pedagogiska råd skulle erbjuda lärare fler utvecklingsmöjligheter och anses som meriterande. Självklart kan det vara skolans förstelärare som blir skolans representant men det kan även finnas en stor vits med att fler på skolan får en chans att delta och att man endast deltar under en tvåårsperiod för att möjliggöra att fler fårvara delaktiga och drivande.