Styrgrupp

BAS-programmets styrgrupp har till uppgift att administrera och leda arbetet. I gruppen ingår företrädare för kommunen, friskolorna, akademin och civilsamhället. Arbetet ska baseras på den avsiktsförklaring som huvudmännen undertecknade den 1 juli 2020.

Kontaktuppgifter

 • Lars Ekström, kommundirektör
  lars.ekstrom@strangnas.se
 • Johan Larson, vd Europaskolan och ordförande i FRISK
  johan@europaskolan.se
 • Tony Lööw, skolchef i Strängnäs kommun
  tony.loow@strangnas.se
 • Per-Olof Berg, professor emeritus, projektledare i BAS
  pob@sbs.su.se
 • Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet
  elisabet.nihlfors@edu.uu.se
 • Thomas Axelsson, rektor Europaskolan Strängnäs
  thomas.axelsson@europaskolan.se
 • Tommy Olsson, verksamhetschef för grundskolan
  tommy.olsson@strangnas.se
 • Per Malmquist, ekonomichef i Strängnäs kommun
  per.malmquist@strangnas.se
 • Håkan Plith, förläggare
  hakan.plith@mail.se

Styrgruppen sammanträder online