Ett program för akademisk ämneslärarutbildning i Strängnäs i samarbete med Uppsala universitet är ett mer långsiktigt mål, med möjlig start tidigast 2021/22.