Åbo Akademi Strängnäs

Klicka på bilden för att förstora!

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring gällande etablering av en klasslärarutbildning av finländsk modell i samverkan mellan Åbo Akademi och Bildningsakademien i Strängnäs

I detta dokument försäkrar Åbo Akademi (Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) och Bildningsakademin i Strängnäs sina intentioner att verka för att etablera en klasslärarutbildning enligt finländsk modell i Strängnäs/Uppsala med start år 2023.
Utbildningen, som bedrivs som en klasslärarutbildning vid Åbo Akademi, skall omfatta ett intag på 40 elever årligen och förläggas till Strängnäs kommun vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen och till Uppsala vad gäller delar av de akademiska momenten i utbildningen (Campus i Campus-modellen).
Avsiktsförklaringen omfattar även en ambition att utarbeta ett utvecklingsavtal mellan parterna där utbildningsstrukturen, parternas åtaganden, och arbetsfördelning nämns, och där behovet av finansiering och drift påpekas. Förväntningen är att utvecklingsavtalet skall ersätta avsiktsförklaringen under våren 2022.
I ett slutligt samarbetsavtal om etablering av ÅA:s klasslärarutbildning, som planeras kunna  undertecknat hösten 2022, skall ingå ett bindande långsiktigt (tioårigt) driftsavtal mellan parterna. I avtalet skall parternas olika  åtaganden preciseras, och finansieringen av satsningen vara säkerställd.

Denna avsiktsförklaringen är i kraft till den 19/11 2022.

Strängnäs den 19/11 2021

Åbo Akademi

Fritjof Sahlström, dekan

Fakulteten för pedagogik

och välfärdsstudier

Bildnings Akademien i Strängnäs

Lars Ekström, kommundirektör ordf. i BAS