Resurspool

För att lyckas med arbetet att uppgradera Strängnäs som skol- och bildningsstad kommer det att krävas en högre grad av lokal resurs- och kompetenssamverkan mellan närliggande skolor. Arbetet med placering av elever på skolorna måste således samordnas med arbetet med de förslag i avsiktsförklaringen som berör skolkluster samt resurs- och kompetenspooler.