Skolkluster

Citat från avsiktsförklaringen

Alla våra skolor är en del av det skattefinansierade skolsystemet i Strängnäs. Vårt skolsystem kännetecknas av ett geografiskt utspritt, mångsidigt utbud av små och mellanstora skolor med olika huvudmän, en hög andel icke vinstdrivande friskolor, olika pedagogiska profiler och varierat programutbud. Vår ambition är att stärka denna mångfald genom ett ökat samarbete mellan dessa skolor i lokala skolkluster.